Get Adobe Flash player

semestr letni 2013/2014

Pozyskiwanie funduszy unijnych bez tajemnic

Dla wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych 6 marca 2014 KNZiM zorganizowało szkolenie "Pozyskiwanie funduszy unijnych bez tajemnic". Można się było dowiedzieć na nim jak pisać wnioski, zapoznać się z zasadami kwalifikowalności kosztów oraz z najczęściej popełnianymi błędami w trakcie ich tworzenia. Była to również doskonała okazja do zdobycia informacji o nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Prelegentem był Mirosław Ciołek – trener w Fundacji Inkubator Progress. Na co dzień realizuje projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przygotowuje wnioski o dofinansowanie dla przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Dzień Marketingowy

Cykliczny projekt organizowany przez KNZiM w formie 4-godzinnych warsztatów. W tym roku była to już VII edycja, która miała miejsce w dniach 5-6 kwietnia 2014r. Skierowany jest do osób zainteresowanych marketingiem i chcących poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

W tym roku składał się z 4 szkoleń prowadzonych przez profesjonalnych szkoleniowców-praktyków z dużym doświadczeniem.

Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi jak stworzyć świetną prezentację i dobrze ją wygłosić. Zgłębiali też tajniki marketingu miejsc, marketingu gospodarczego oraz psychologii sprzedaży.

 

 

Wykład otwarty Jak się skutecznie komunikować w zespole

Wspólnie z firmą Provident zorganizowaliśmy 11 kwietnia spotkanie, któro poprowadzi Michał Stadryniak – Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych, Provident Polska S.A.
Wykład dedykowany był osobom, które chciały spowodować, aby ich komunikacja z innymi była jeszcze bardziej efektywna. Przedstawione narzędzia wspomogą w lepszym rozumieniu ludzi oraz byciu lepiej zrozumianym.
Został przedstawiony proces komunikacji oraz obszary w których może ta komunikacja ulec zakłóceniu. Najwięcej czasu poświęcimy metaprogramom i sposobie ich wykorzystania w codziennych relacjach z innymi ludźmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet domowy

„Budżet domowy” jest to projekt współorganizowany przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu oraz Fundację Wolności w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zawiera on w sobie:

  • dwa warsztaty „Studencki Portfel” 25.04 oraz 16.05.2014r.
  • debatę „Moja Emerytura za 40 lat” 06.05.2014
  • oraz cotygodniowe rozgrywki gry ekonomicznej Cashflow (wtorki).

Wszystko działo na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Projekt ten był współfinansowany przez NBP i skierowany był do lubelskich studentów pragnących zdobyć, lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania finansami osobistymi, jak również bilansowania własnego miesięcznego budżetu, czy inwestowania z myślą o emeryturze.

Dla najlepszych graczy ligi Cashflow przewidziane były atrakcyjne nagrody.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Perspektywy Zarządzania Zasobami Ludzkimi

W dniach 8-9 maja 2014 zorganizowaliśmy pierwszą konferencję traktującą tematykę zasobów ludzkich w organizacjach. Jej celem było zwiększenie świadomości studentów, doktorantów i pozostałych osób na temat czasów, w których obecnie funkcjonujemy oraz zmian, jakie zachodzą na rynku pracy.
Mamy nadzieję, że dyskusja na temat najnowszych trendów pozwoliła lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania.
W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z poglądami zaproszonych praktyków HR, którzy podzielą się z nimi swoimi doświadczeniami dotyczącymi najnowszych praktyk w tym obszarze.
Mamy nadzieję, że owocem tej konferencji było nie tylko poszerzenie wiedzy na temat zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, ale także nawiązanie nowych sieci współpracy i wymiany poglądów.

 

 

 

 

 

 

Konkurs dla licealistów na kreatywne CV

Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu zorganizowało dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs o nazwie "Kreatywne CV".

Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć kreatywne CV. Ograniczeniem w tworzeniu mogła być jedynie wyobraźnia. Następnie autorzy najciekawszych prac przechodzili do kolejnego etapu - rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez członków KNZiM. Zwycięzca konkursy wygrał semestr nauki języka angielskiego w szkole Linguaton. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu zostali również zaproszeni na szkolenie dotyczącego pisania CV oraz zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej dzięki czemu mogli od razu dowiedzieć się jakie błędy popełnili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga Cashflow

W ciagu całego semestru letniego Członkowie KNZiM przygotowali projekt o nazwie Liga Cashflow. Były to cotygodniowe spotkania odbywające się na Wydziale Ekonomicznym UMCS mające na celu poszerzenie wiedzy ekonomicznej studentów podczas gry planszowej o nazwie Cashlow. Grę tą wykorzystano także jako jedną z atrakcji Drzwi Otwartych UMCS, które członkowie KNZiM współorganizowali.

 

 

 

 

 

Wyjazd na konferencję Netvision

Dziewięcioro członków KNZiM miało szansę w kwietniu uczestniczyć w jednej z największych konferencji dotyczących biznesu i nowych technologii organizowanej na terenie Politechniki Gdańskiej, odbywającej się w dniach 10-12.04.2013r. Liczne szkolenia prowadzone przez praktyków biznesu pozwoliły na zdobycie cennej wiedzy jak i nawiązanie przydatnych kontaktów. Wyjazd był też okazją do zwiedzania Trójmiasta oraz integracji.